K/S – Hvorfor?

  • Skattebesparelse
  • Risikobegrænsning og
  • Generationsskifte

anvendes ofte som begrundelse for stiftelse af aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS) og sindrige koncerndannelser.

Ofte opstår flere ulemper f.eks.

  • Vederlag til indehaver (for stort for lille)
  • Ikke modregning af selskabsunderskud i indehavers personlige indkomst
  • Retablering af selskabskapital ved underskud
  • Ikke tabsfradrag ved tab på koncernudlån, indehavers mellemregningskonto eller kaution for bankgæld
  • Ingen skattebesparelse ved tab på salg af aktier/anparter i datterselskaber.
  • Ikke den mest attraktive model ved generationsskifte

Aktie- og anpartsselskabers ulemper undgås ved anvendelse af partnerselskab (P/S) eller kommanditselskab (K/S), hvor hæftelsen er begrænset, og virksomhedsordningen kan anvendes med 22% beskatning af opsparet overskud.

Alternativ Revision har mange års erfaring med anvendelse af K/S-formen, som er ideel til start af virksomhed mellem flere personer og fleksibel for køber og sælger ved gennemførelse af generationsskifte. Kombinationsmulighederne er utallige.

Jeg tilbyder en gratis og uforpligtende gennemgang af kommanditselskabers muligheder ud fra dine forudsætninger.

Ring eller skriv til Alternativ Revision.dk