tegning_400

Statsautoriseret revisor:
Ebbe Kirkeby Ravn, c/o Revico; Rathsacksvej 4, 1862 Frederiksberg .
Tlf. 40 25 52 03
mail@ebberavn.dk

Fagligt samarbejde:
Alternativ Revision samarbejder med Revico v/Statsaut. revisor Poul Mahrt.

Virksomhedsbeskrivelse:
Alternativ Revision blev etableret  d. 1/11-1973, og firmanavnet har været et inspirerende element i virksomhedens aktiviteter. Ved problemløsning og produktudvikling overvejes normalt flere alternative muligheder frem for rutinemæssige forslag.

Kundegrundlaget er udviklet ved naturlig tilgang og anbefaling fra eksisterende kunder. Revisionsfirmaet betjener især kunder i København og på Frederiksberg. Hovedaktiviteten består af  rådgivning og regnskabsassistance. Revision og andre erklæringer med sikkerhed foretages kun gennem andre godkendte revisionsfirmaer.

Alternativ Revision har de seneste 20 år drevet kursusvirksomhed i skatteret og revision for andre revisorer. I 14 år har revisionsfirmaet som forlag udgivet undervisningsmateriale og lærebøger til merkonomundervisningen i Skatteret og Revision.

Virksomheden har et godt renommé hos offentlige myndigheder, og kundekredsen er præget af stabilitet.